— ICODE —EN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN HAAR KLANTEN

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

"I.CODE" betekent het bedrijf genaamd IKKS RETAIL, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van € 36.037.000 met maatschappelijke zetel te 8/10, rue Barbette, 75003 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 479 960 965 met als intracommunautaire btw-nummer FR66479960965.

De verwerkingsverantwoordelijke IS IKKS Retail, SAS met een kapitaal van € 36 037 000, Maatschappelijke zetel: 8-10 rue Barbette - 75003 Parijs, RCS Parijs nr. 479 960 965.

DE AARD VAN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD DOOR I.CODE

I.CODE kan de volgende persoonsgegevens verzamelen van Klanten die de online verkoopsite gebruiken (internetgebruikers) via formulieren of van de Klant in de winkel via de bonnen die beschikbaar zijn in de winkel: aanspreektitel, naam, e-mailadres, postadres, vaste of mobiele telefoonnummers, geboortedatum.

Klanten die de online verkoopsite gebruiken, hebben ook de mogelijkheid om verschillende leveringsadressen te registreren of hun creditcardgegevens (type en kaartnummer, vervaldatum) in te voeren om toekomstige betalingen te vergemakkelijken. Deze vrijwillige registraties van betaalkaartgegevens worden gedaan in overeenstemming met de PCI DSS-gegevensbeveiligingsnorm en zijn niet toegankelijk voor I.CODE-medewerkers. Ze kunnen alleen worden gebruikt door de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en correcte uitvoering van online betalingen.

Bovendien gebruikt I.CODE informatie met betrekking tot de navigatie van gebruikers op de site op een "geanonimiseerde" manier om de Producten aan te bieden die overeenkomen met hun zoekopdracht op de site.

Ten slotte verzamelt I.CODE de interacties van de Klant-gebruiker met het Merk die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn verschillende verzoeken en aanvragen aan het Merk: in de winkelmand plaatsen, bestellingen plaatsen, verzoeken aan de Klantendienst, kleding- / schoenmaten.

Alle persoonsgegevens die door I.CODE worden verzameld, zijn afkomstig van de Klant-gebruiker en van actieve stappen die hij zet.

DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die over de Klant en de internetgebruiker worden verzameld, maken voorwerp uit van een geautomatiseerde verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van bestellingen en verkoopcontracten, en voor bepaalde doeleinden gebaseerd op de toestemming van de betrokken personen, of het nastreven van gerechtvaardigde belangen van I.Code, zoals zorgen voor een goede browse- en winkelervaring en inzicht krijgen in de behoeften en verwachtingen van klanten om hieraan te voldoen.

Meer specifiek heeft het verzamelen van persoonsgegevens van de Klant en de internetgebruiker de volgende doeleinden:

 • - het aanmaken en beheren van het Klantenaccount, de uitvoering van de verkoop, het beheer van de klachten en de dienst na verkoop van de Klant, het inspelen op de informatiebehoeften van de Klant of de prospect
 • - commerciële prospectie, het uitvoeren van loyaliteitscampagnes en tevredenheidsenquêtes evenals het versturen van nieuwsbrieven, het opstellen van commerciële statistieken, het organiseren van juridische wedstrijden
 • - in het kader van geolocatie kan I.CODE, bij het raadplegen van de Site, en op voorwaarde dat deze zich in continentaal Frankrijk bevindt, de Klant toestemming vragen om een winkel te geolokaliseren dichtbij de plaats waar de Klant zich bevindt, door indien hij wenst, de locatieservice op zijn mobiele apparaat en/of op zijn tablet te activeren. Deze gegevens maken het mogelijk om, met voorafgaand akkoord van de Klant, zijn locatie te benaderen om de dichtstbijzijnde winkel te vinden om de leveringsvoorwaarden van de Producten te optimaliseren.

BEWAARTERMIJN VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR I.CODE

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer mag zijn dan drie jaar vanaf het moment dat ze zijn verzameld of vanaf het laatste, van u uitgaande contact als u een prospect bent, en vijf jaar vanaf het einde van de commerciële relatie met I.CODE als u Klant bent (laatste aankoop, contact of actie van uw kant), tenzij u gebruik maakt van uw recht op verwijdering of in geval van een langere opslagperiode van bepaalde gegevens die toegestaan of verplicht is op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting.

Wat de persoonsgegevens betreft die verband houden met de verkoop en die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen (verjarings- of archiveringstermijnen), worden ze namelijk bewaard in overeenstemming met de wettelijke termijnen (maximaal tien jaar) in een databank van archieven die speciaal voor dit doel is voorzien.

DE ONTVANGERS VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Klant kunnen aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:

 • - Gelieerde bedrijven en partners of franchisenemers van de IKKS groep.
 • - Administraties en overheidsinstanties in het geval van wettelijke of reglementaire vereisten.
 • - Bedrijven die betrokken zijn bij gegevensverwerking namens I.CODE, zoals verwerkers en dienstverleners van I.CODE (koeriersbedrijven, communicatiebedrijven, agentschappen, profileringsbedrijven, enz.).

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

I.CODE slaat persoonsgegevens op die zijn verzameld in de Europese Unie.

Het is niettemin mogelijk, maar in zeer beperkte mate, dat de gegevens die worden verzameld wanneer de Klant de diensten of sites van I.CODE gebruikt, worden doorgegeven aan verwerkers of zakenpartners in derde landen. In het geval dat een van deze landen een regelgeving heeft over de bescherming van persoonsgegevens die minder beschermend is dan die van kracht is in het land van verblijf van de Klant, zal I.CODE de nodige garanties voorzien zodat de gegevensverwerking in overeenstemming is met haar privacybeleid en een voldoende beschermingsniveau garandeert van de privacy en grondrechten van personen.

DELEN VIA SOCIALE NETWERKEN

Op de e-commercesite van I.CODE zijn links actief om het delen van producten via de sociale netwerken Facebook, Twitter en Pinterest mogelijk te maken. De gebruiker wordt geïnformeerd dat de inhoud die op deze sociale netwerken wordt gepubliceerd, door alle gebruikers kan worden gezien en dat verhoogde waakzaamheid vereist is bij het verstrekken van persoonsgegevens op deze sites of applicaties. I.CODE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit de publicatie van hun persoonsgegevens door gebruikers.

DE BESCHERMING DOOR I.CODE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

I.CODE en haar partners gebruiken informatiebeveiligingstechnieken zoals toegangscontroleprocedures, het gebruik van virtuele privénetwerken of firewalls of cryptografische mechanismen. Het doel is om de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van de gegevens te waarborgen, evenals om zowel de verzamelde gegevens als de toegang tot deze gegevens te beperken tot alleen de ontvangers van deze gegevens teneinde de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

De I.CODE-site past het SSL (Secure Socket Layer) encryptie-beveiligingssysteem toe dat informatie versleutelt om alle gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo goed mogelijk te beschermen. Bankkaartgegevens worden beveiligd door te voldoen aan de PCI DSS-beveiligingsnormen.

DE RECHTEN VAN PERSONEN VAN WIE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR I.CODE

De persoonsgegevens die door I.CODE worden verzameld, zijn onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en aan de bepalingen van Wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

Als zodanig heeft de Klant of de internetgebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van zijn gegevens. Hij kan zijn toestemming ook te allen tijde intrekken of zijn recht van bezwaar uitoefenen tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Hij kan zijn rechten uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Protection des données personnelles
I.CODE - Service Communication
94 rue Choletaise, Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE

Of een e-mail, op het volgende e-mailadres : serviceclient@ikks.com

Om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, deze te wijzigen of zijn inschrijving te annuleren, kan de gebruiker ook klikken op "MIJN ACCOUNT" vanaf I.CODE.FR.

Ter informatie: het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens was aangegeven bij de CNIL onder nummer 1008675.

Voor alle inlichtingen of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr)

OVER COOKIES

De Site is ontworpen om in het bijzonder rekening te houden met de behoeften van Klanten. Met name voor dit doel maakt I.CODE gebruik van navigatiecookies (d.w.z. het plaatsen van tracers op de IT-apparaten van de Klant of de internetgebruiker). Het doel van een navigatiecookie is om uw bezoek aan de Site en de verschillende pagina's van de Site te signaleren om:

 • - de gepersonaliseerde service voor Klanten te verbeteren
 • - het publiek van de site te meten, aanwezigheidsstatistieken op te stellen (aantal bezoeken, paginaweergaven, stopzetting van het bestelproces, enz.) om de kwaliteit van de diensten te bewaken en te verbeteren
 • - de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren op het apparaat
 • - informatie die is ingevoerd in formulieren te onthouden, de toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimten zoals het Klantenaccount en zijn winkelmand te beheren en te beveiligen
 • - om de internetgebruiker inhoud te bieden, inclusief advertenties, die verband houden met zijn interessegebieden en om de aanbiedingen te personaliseren.

Bij zijn eerste bezoek aan de Site wordt de internetgebruiker geïnformeerd over het gebruik van deze cookies. Voor het lezen of plaatsen van bepaalde cookies is mogelijk de toestemming van de internetgebruiker vereist.

De internetgebruiker kan het gebruik ervan weigeren, in het bijzonder door zijn apparaat te configureren. Ook kan hij cookies verwijderen in de instellingen van zijn apparaat.

In geval van weigering van de tracers, kan I.CODE het gebruik van alle functionaliteiten van de Site niet garanderen.

Cookies hebben een beperkte levensduur van 13 maanden na hun eerste plaatsing in het eindapparaat van de internetgebruiker.